Domů Doporučujeme Typy aktuálně používaných konektorů

Typy aktuálně používaných konektorů

0 372

Konektory jsou speciální typy součástek, které umožňují vedení napájení, dat nebo signálu a propojují tak jednotlivé součásti elektronického zařízení pomocí pevného spoje s vhodným řešením kontaktu. Konektor je v podstatě koncovkou kabelu nebo výstupem elektrického obvodu, do kterého se kabel zapojuje. Z tohoto pohledu jsou rozeznávány dva základní druhy konektorů, a to samec a samice (tedy zástrčka a zásuvka). Standardně je řešení konektorového spoje provedeno tak, že se vzájemně propojují právě tyto dva typy konektorů, přičemž konektor typu samice bývá obvykle osazený na obvodu a konektor typu samec je koncovkou kabeláže.

 

Druhy konektorů využívané v elektrotechnice

V současné době rozeznáváme několik typů konektorů, které se od sebe liší především účelem, jsou tedy kategorizovány podle toho, jaký typ signálu či energie vedou. Standardně lze rozlišovat konektory pro jednotlivé užití nebo konektory kombinované, které jsou uzpůsobeny k vedení více veličin (např. k napájení a přenosu dat). V tomto ohledu lze rozeznávat konektory:

  • napájecí
  • signální
  • datové
  • koaxiální a určené pro přenos audio nebo audiovizuálního signálu
  • hybridní
  • speciální

Vedle uvedených jedno nebo více´=účelových typů lze konektory dělit také podle konstrukce, která bývá specificky uzpůsobena aplikaci (například koaxiální či audio kabely musí být upraveny proti vnějšímu rušení).

 

Napájecí konektory

Tento typ konektoru je určen k vedení napětí ze sítě, a tedy dodávce elektrické energie do obvodu. Konektory mohou být různých tvarů a konstrukcí od běžných zástrčkových typů až po drobné součásti jemné elektroniky (molex).

 

Signálové a datové konektory

Tento typ konektorů se používá především ve výpočetní technice jako součásti kontrolerů, tedy řídicích zařízení. Signálové konektory slouží k zajištění komunikace ovladačů jednotlivých systémů, datové konektory jsou určeny k přenosu dat konkrétních formátů, které jsou následně dle potřeby zobrazovatelné.

 

Koaxiální, audio a video konektory

Tyto konektory mají speciální konstrukci, která vyžaduje vhodné řešení pro odstínění rušení tak, aby přenos potřebných dat, resp. vlnění byl zajištěn bez vlivu vibrací a šumu okolního prostředí. Do této kategorie se řadí také konektory typu jack s příslušnými zdířkami.

 

Hybridní a speciální konektory

Jako u většiny elektrotechnických či strojírenských produktů a pomůcek, i u konektorů obsahuje široká nabídka výrobků speciální druhy a kategorie. Tyto mohou být odlišné buď přímo velikostí a řešením konstrukce, nebo stavbou umožňující specifickou aplikaci. Robustními druhy kombinující hybridní vedení různých signálů a napájení, jsou konektory průmyslové, které umožňují vytvořit zjednodušené zapojení složitějších systémů, jako jsou např. výrobní linky.