Domů Software Jak na kybernetickou bezpečnost?

Jak na kybernetickou bezpečnost?

0 797

Ochrana a bezpečí nejsou tématem jen pro fyzické kontakty mezi lidmi nebo materiálními vztahy nemovitostí, ale bránit se odjakživa muselo i duševní vlastnictví a v době moderní dokonce i interaktivní datové světy. Zajistit bezpečnost ve virtuální sféře je úkolem, kterému se věnují celé IT týmy.

 

Kybernetická bezpečnost jako proces

Kybernetická bezpečnost je nutností i povinností. Řízení a nastavování bezpečnostních procesů, které chrání vaše data proti zneužití, by mělo být součástí komplexního balíčku profesionální správy, která vychází ze zákona o kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů, GDPR a ISO. Security Management Center od Next Generation Security Solutions má srozumitelný nástroj pro všechny.

 

Penetrační testování napoví

Bezpečnostní, či penetrační test ověří odolnost vaší organizace vůči kybernetickému útoku a zjistí slabiny v zabezpečení vašich informačních a komunikačních technologií. Penetrační testování se nabízí coby test zranitelnosti, přičemž identifikuje data, který by mohl útočník zneužít. Penetrační test prověří, zda lze proniknout do informačního systému organizace. Analýza provozu zjišťuje, zda se v síťovém provozu již teď nevyskytují příznaky ukazující na probíhající útok.

 

ISMS v praxi

Řešením je ISMS, které lze doporučit všude tam, kde je potřeba bezpečnost informací, bezpečnost dat, počítačová bezpečnost a ochrana dat, IT bezpečnost a bezpečnost informačních systémů. Obecně trvá proces zavádění ISMS minimálně jeden rok. Podmínkou je podpora vedení klienta a dostatek dostupných a dedikovaných zdrojů. Po roce fungování systému dojde k jeho prvnímu přezkoumání vedením a pak je ideální chvíle pro certifikační audit. Vyžádejte si konzultaci zdarma, hoďte svoje starosti na cizí hlavu a spěte opět klidně.

Next Generation Security Solutions s.r.o. (NGSS) je česká společnost, která nabízí svým zákazníkům zcela ojedinělý koncept komplexního technologicky nezávislého řešení v oblasti řízení a správy bezpečnosti informací. Neohrožujte pověst vaší společnosti ledabylým přístupem k informacím a poraďte se s odborníky, jak obstát v labyrintu bezpečnostních řešení.