Domů Doporučujeme Finanční management a poradenství? Titul MBA z vás udělá profesionála

Finanční management a poradenství? Titul MBA z vás udělá profesionála

0 864

Přemýšlíte, zda je opravdu dobrý nápad investovat své finanční prostředky do vzdělání a zda se vám tahle investice vrátí? To, co máte v hlavě, vám nikdy nikdo nevezme. Neváhejte a vzdělávejte se. Studium MBA dává velký smysl.

Master of Business Administration

MBA neboli Master of Business Administration je studium zaměřené na získání a prohloubení znalostí v oboru managementu s jistým volitelným zaměřením. Nejde o náhradu vysokoškolského vzdělávání, ale o profesní vzdělávání doplňující dosažené bakalářské nebo magisterské vzdělání na vysoké škole.

Staňte se finančním profesionálem

Studium tohoto programu MBA zahrnuje finanční řízení, metody cash-flow, likviditu podniku, tvorbu dlouhodobých cílů a strategií, měření finanční výkonnosti podniku a její využití při řízení podniku i orientace na akciových trzích a burzách.

Finanční management a poradenství

Při studiu se naučíte, že mezi hlavní úkoly finančního managementu patří právě financování, investování, ekonomické řízení a měření provozní výkonnosti podniku a jak tyto nástroje využívat v podnikatelské praxi. Základem je rozhodování o výsledku hospodaření a zejména o rozdělování zisku. Jde o prakticky zaměřené vzdělání pro střední i vyšší management, CEO, podnikatele i majitele společností.

Vzdělání využijete v praxi

Díky studiu tohoto programu se naučíte porozumět základním principům řízení likvidity podniku a pochopíte dílčí úkoly cash managementu. Prohloubíte si své manažerské dovednosti v oblasti finančního řízení podniku, plánování a optimalizaci řízení. Naučíte se pružně pohybovat v prostředí finančních trhů, dokážete správně změřit výkonnost podniku a budete umět pracovat s výsledky.

Mějte finanční management v malíčku

Seznámíte se s principy finančního řízení i metodami cash-flow a likvidity firmy. Osvojíte si klíčové nástroje pro měření finanční výkonnosti podniku i jejich využití při řízení podniku. Pochopíte základní předpoklady investic na finančních trzích pro efektivní investování kapitálu hlavně na akciových burzách. Naučíte se efektivně vyhledávat investice s optimálním poměrem rizika a výnosu na kapitálových trzích.

Hlavní předměty pro obor MBA Finanční management a poradenství

Základní předměty v tomto oboru tvoří: Finanční řízení podniku, Finanční plánování a optimalizace řízení, Měření výkonnosti podniku, Manažerské účetnictví a controlling a Finanční trhy. Obsah zahrnuje dostatečně rozvinuté pole informací, které se týká oboru Finanční management a poradenství. Studium vás na praxi dokonale připraví. Volitelné předměty jsou rozděleny do 3 kategorií, hard skills, soft skills a právo.

Právo

Volitelné moduly zaměřené na právní problematiku nabízí velmi přínosné rozšíření znalostí hned v několika právních oblastech s ohledem braným na danou legislativu, jednotlivé zákony i praktické využití znalostí v právní oblasti.

Hard skills

Takzvané hard skills neboli tvrdé dovednosti jsou schopnosti, které se dají snadno měřit, pokud víte jak na to. Snadno zjistíte, zda jimi disponujete nebo ne. Záběr je dostatečně široký a zahrnuje zejména vědomosti z různých oblastí, odbornost, technické dovednosti nebo třeba cizí jazyky.

Soft skills

Takzvané soft skills neboli měkké dovednosti jsou dost odlišné a navíc velmi individuální. Jde totiž o schopnosti ovlivněné nejen osobnostním charakterem a povahou, ale i okolím zahrnujícím osoby i prostředí a není snadné je jen tak změřit. Řadíme sem hlavně leadership, řešení konfliktů, řízení času, řešení konfliktů, zvládání stresu a další schopnosti.

Globálně vyhledávaný titul

Úspěšní absolventi MBA studia získají globálně vyhledávaný titul, který jim začne otevírat další dveře s možnostmi kariérního růstu. V manažerské praxi je titul MBA k nezaplacení. Klade důraz na praktické znalosti a dovednosti, usnadňuje získání mnohem lepší pracovní pozice, která přináší jistou prestiž a více peněz. Počet vysokoškoláků stále roste. Titul MBA vám dá konkurenční výhodu.